KAPSULA - KONCEPT KOMPOSTOVATEĽNÝCH TOALIET

Autori: Maroš Fečík, Filip Kandravý /plusminusarchitects

Miesto: Chata pod Rysmi

Projekt: 03/2024

Status: vyzvaná súťaž

Klient: hikemates a Corwin

 

 

Koncept navrhnutých kompostovateľných toaliet pracuje s univezálnym dizajnovým jazykom, ktorý umožňuje použitie v rôznych prírodných prostrediach (skaly, kosodrevina, les, lúka) bez dodatočného konštrukčného a materiálového prispôsobovania. Mäkký tvar a reflexná povrchová úprava zabezpečia splývanie v rôznych prírodných priestorových situáciách a povedú k “neviditeľnosti” objektu.

Priestorové riešenie

Objekt pozostáva z dvoch oddelených miestností. Prvá je určená pre návštevníkov a obsahuje toaletu s mechaniz- mom Sanimagine, pisoár, držiak na toaletný papier, odpadkový kôš a senzorové svietidlo napájené fotovoltickým modulom na streche. Vyspádovaná strecha slúži na zber dažďovej vody do nádrže (1m3), umiestnenej pod strechou technickej miestnosti. Priestor toalety je osvetlený vyhliadkovým oknom(ornilux) umiestneným na opačnej strane ako vstupné samozatvárateľné dvere. Počítame s orientáciou objektu oknom smerom k výhľadom s obmedzeným priamym prístupom kvôli intimite návštevníkov. Podlaha je tvorená pozinkovaným pororoštom, pod ktorým je zberné plató s guličkou pre odvádzanie nahromadenej vody. Manuál požívania v rôznych jazykoch je realizavaný ako grafická potlač na stene wc. Druhá miestnosť(technická) obsahuje nádobu na tuhé exkrementy a zbernú nádobu na dažďovú vodu s objemom 1m3. Používame podľa zadania technológiu Sanimagine. Priestor je prístupný otváravými dverami/panelom, ktoré umožňujú kompletné servisovanie zariadenia. Vstup do technickej miestnosti je na rovnakej strane objektu ako vstupné dvere do toalety. Priestor je prirodzene vetraný a osvetlený.

Konštrukcia a materiály

Riešením vytvárame minimálny obal pre zadaný rozsah. Základným nosným a kotviacim prvkom je oceľová pozinkovaná základňa s priestorovo nastaviteľnými kotevnými nohami. Obal objektu je vytvorený z kompozitných sendvičových panelov, povrchovo ukončených hliníkovým lešteným plechom. Strecha je vyspádovaná tak, aby umožnila zber dažďovej vody. Oceľová nosná základňa so smerovo a výškovo nastaviteľnými nohami umožní položenie na skaly, kotvenie pomocov vrutov pri pôde, prípadne použitie chemických kotiev. Stabilizácia bude za- bezpečená pomocov oceľových lán prevlečených cez oká na objekte. Tie slúžia ako kotviaci prvok aj pre transport vrtulníkom, prípadne na manipuláciu žeriavom.

kapsula_situacia1
kapsula_situacia2
02_podorys-1
08_schema-1
05
10
11
vrtulnik
kapsula_rez1
kapsula_rez2
kapsula_pohlad1
kapsula_pohlad2
kapsula_pohlad3
astronaut

Potrebujete pomôcť s vašim projektom?

Nasleduje:

KONTAKTY:

Maroš Fečík, 0905518478

fecik@plusminusarchitects.com

Filip Kandravý, 0948015480

kandravy@plusminusarchitects.com


DATA:

plusminusarchitects, s.r.o.

Grösslingová 41, 811 09 Bratislava

IČO: 36698636

IČDPH: SK2022275046


SOCIÁLKY:

instagram

facebook


© 1997-2024 plusminusarchitects