KULTÚRNE STREDISKO A KNIŽNICA, ŽARNOVICKÁ UL., RAČA, BRATISLAVA

Autori: Maroš Fečík, Filip Kandravý /plusminusarchitects

Miesto: Žarnovická ulica, Rača, Bratislava

Projekt: 11/2021

Status: verejná anonymná súťaž, 2.miesto

Klient: MČ Bratislava-Rača

Zastavaná plocha: 1 046m2

Úžitková plocha: 1 410m2 

 

Urbanistická koncepcia počíta s využitím existujúcej budovy KS a jej doplnením o prístavbu nového objektu knižnice. Do rekonštuovaného pôvodného objektu umiestňujeme kultúrne stredisko (KS) so spoločenskou sálou, vstupnými priestormi, spolkovými priestormi a administratívou. Pôvodné bariérové výškové usporiadanie amfiteátra po jeho odstránení využívame na vloženie nového objemu knižnice, čím eliminujeme vytváranie výraznejších nadzemných objektov, prinášajúcich pocit zahusťovania a konkurujúcich pôvodnému objektu. Týmto usporiadaním zároveň vytvárame komornejší verejný priestor pred knižnicou a kaviarňou prístupný bezbariérovo z južnej strany riešeného územia. Strecha knižnice vytvára nový pobytový priestor v nadväznosti na spoločenskú sálu a hlavný vstup do KS. Usporiadanie novovytvorených verejných priestorov slúži nielen pre potreby KS a knižnice, ale zároveň vytvára predpoklady pre využitie obyvateľmi spádového územia. Existujúcu vzrastlú zeleň dopĺňame o nový park pred knižnicou a zahusťujeme západnú stranu popri terénnej rampe.

ksak_raca_schemy
ksak_raca_rez
plusminusarchitects_ksak_raca-2
ksak_raca_situacka
plusminusarchitects_ksak_raca-3
ksak_raca_axo
ksak_raca_1PP
ksak_raca_1NP
ksak_raca_2NP
plusminusarchitects_ksak_raca-4
ksak_raca_pohlady
plusminusarchitects_ksak_raca-5
plusminusarchitects_ksak_raca-6
plusminusarchitects_ksak_raca-7

Potrebujete pomôcť s vašim projektom?

Nasleduje:

KONTAKTY:

Maroš Fečík, 0905518478

fecik@plusminusarchitects.com

Filip Kandravý, 0948015480

kandravy@plusminusarchitects.com


DATA:

plusminusarchitects, s.r.o.

Grösslingová 41, 811 09 Bratislava

IČO: 36698636

IČDPH: SK2022275046


SOCIÁLKY:

instagram

facebook


© 1997-2024 plusminusarchitects