KULTÚRNY DOM, MALACKY

Autori: Maroš Fečík, Filip Kandravý /plusminusarchitects

Katarína Bergerová, Martin Hudec /atomstudio

Miesto: Malacky

Projekt: 10/2021

Status: verejná anonymná súťaž

Klient: Mesto Malacky

 

 

 

Urbanistická koncepcia počíta s využitím dvoch hmôt bývalého mestského úradu a doplnením objektu spoločen- skej sály. Trojica domov vytvára nový verejný priestor na kóte - 1,7 metra a výškovo prepája jednotlivé funkcie do spoločného parteru. Do námestia sú orientované vstupy pre sálu, knižnicu, reštauráciu a vedľajší vstup pre Kultúrne centrum (KC) a Základnú umeleckú školu (ZUŠ), ktorých hlavný vstup je orientovaný z Radlinského ulice. Hlavný nástup je vytvorený zo Zámockej ulice, ktorú chápeme ako základnú kompozičnú os - Kláštorné námestie - Zámocký park - Pállfyovský kaštieľ. Ponorenie námestia s objemom sály je snahou o prínos novej kvality do verejných priestorov mesta. Kruhový tvar objektu s vpísaným štvorcom spoločenskej sály reaguje na roztrieštenosť urbanistickej situácie. Jemné pootočenie štvorca je odkazom na pôvodnú štruktúru domov, lemujúcich historickú Zámockú ulicu.

Zámockú ulicu zjednosmerňujeme od novej kruhovej križovatky smerom na Radlinského. Uličný profil počíta s dláždeným chodníkom v celej dĺžke, cyklotrasami a novým usporiadaním parkovania. Predláždením a vyčistením usporiadania prechádzajú aj verejné priestory pred hotelom Atrium a synagógou. Statickú dopravu v blízkom okolí riešime parkovacím domom na mieste existujúceho exteriérového parkoviska. Parkovací dom dopĺňa uličnú čiaru Sasinkovej ulice a uzatvára blok solitérnych objektov. Do pôvodného výškového objektu bývalého mestského úradu vkladáme požadované funkcie pre KC, ZUŠ, reštauráciu a kultúrbar a príslušné zázemie. Prevádzku knižnice navrhujeme umiestniť do sálovej časti úradu so samostatným vstupom z nového námestia. Spoločenská sála dostáva samostatný objekt, ktorý jednak umožňuje separátnu prevádzku ako aj vytvorenie nového kultúrno-spoločenského priestoru mesta Malacky. Rozdelenie funkcii do jednotlivých objektov poskytuje časovú a finančnú etapizáciu projektu celého areálu. Jemnú intimitu námestia dopĺňame stromami po jeho obvode. Historický význam Zámockej ulice zdôrazňujeme výsadbou aleje stromov.

malacky_situacia
malacky_p1
malacky_schemy
malacky_rez
malacky_p2

Potrebujete pomôcť s vašim projektom?

Nasleduje:

KONTAKTY:

Maroš Fečík, 0905518478

fecik@plusminusarchitects.com

Filip Kandravý, 0948015480

kandravy@plusminusarchitects.com


DATA:

plusminusarchitects, s.r.o.

Grösslingová 41, 811 09 Bratislava

IČO: 36698636

IČDPH: SK2022275046


SOCIÁLKY:

instagram

facebook


© 1997-2024 plusminusarchitects