OBNOVA MIEROVÉHO A KLÁŠTORNÉHO NÁMESTIA, MALACKY

Autori: Maroš Fečík, Filip Kandravý /plusminusarchitects

Katarína Bergerová, Martin Hudec /atomstudio

Miesto: Mierové a Kláštorné námestie, Malacky

Projekt: 2018

Status: verejná anonymná  súťaž, 4.miesto

Klient: Mesto Malacky

 

 

MIEROVÉ NÁMESTIE

Objekt Severín definuje tvar a výškovú modeláciu námestia, ktoré po zrušení časti Hviezdoslavovej ulice a vytvorením homogénnej povrchovej plochy dostáva lineárny charakter. Vizuálne priestor ohraničuje existujúca vegetácia, ktorá vytvára teoretickú hranicu otvorenej plochy. Táto časť poskytuje svojou proporciou možnosti pre organizovanie spoločensko – kultúrnych podujatí, alebo iných udalostí pre stretávania väčšieho množstva ľudí (vianočné trhy, protesty, májové oslavy...). Zároveň námestie vytvára plynulý prechod od dopravného uzla až k objektom mestských úradov. Výškové rozdiely navrhovanej garáže sú riešené pomocou terénnych schodov a rámp. Smerom do bývalej Hviezdoslavovej ulice schody slúžia ako možné sedenie pred miestom určeným pre tribúnu, či pódium. Dominantou tohto priestoru sa stáva presunutá socha M.R. Štefánika s navrhovaným vodným prvkom.
Existujúca vzrastlá vegetácia je doplnená o nové stromy po obvode navrhovanej garáže, čím sa námestie oddeľuje od komunikácie a zároveň generuje plochy v tieni.

KLÁŠTORNÉ NÁMESTIE

Navrhovaný povrch tvorí dlažba menšieho formátu s adíciou veľkých mlatových plôch v okolí stromov.  Hrana námestia sa posúva až po objekt. Slovenskej sporiteľne, kde nadväzuje na začiatok Zámockej ulice s Pomníkom padlých. Pôvodné sadové úpravy bez historickej hodnoty boli nahradené homogénnym povrchom, ktorý poskytuje flexibilitu vo využívaní priestoru, ktoré si zachováva parkový charakter vďaka množstvu vegetácie. Odstránené boli aj ďalšie prvky, ktoré rozdrobujú jeho kompaktnosť ako fontána, či toalety. Zachované ostávajú prvky vzrastlej vegetácie, sochy a pamätníky. Časť Kláštorného námestia je doplnená o nový mobiliár - kaviareň, ktorá čiastočne využíva pôvodnú konštrukciu verejných toaliet.

plusminusarchitects_malacky_schema2
plusminusarchitects_malacky_schema3
plusminusarchitects_malacky_schema4
plusminusarchitects_malacky_schema1
plusminusarchitects_malacky_situacia
plusminusarchitects_malacky_render3
plusminusarchitects_malacky_render4
plusminusarchitects_malacky_axo
plusminusarchitects_malacky_render2

Potrebujete pomôcť s vašim projektom?

Nasleduje:

KONTAKTY:

Maroš Fečík, 0905518478

fecik@plusminusarchitects.com

Filip Kandravý, 0948015480

kandravy@plusminusarchitects.com


DATA:

plusminusarchitects, s.r.o.

Grösslingová 41, 811 09 Bratislava

IČO: 36698636

IČDPH: SK2022275046


SOCIÁLKY:

instagram

facebook


© 1997-2024 plusminusarchitects