KÚPALISKO, NITRA

Autori: Maroš Fečík, Filip Kandravý /plusminusarchitects

Ivan Príkopský, Tomáš Szöke, Katarína Príkopská /Toito

Miesto: Nitra

Projekt: 2016

Status: verejná nonymná súťaž

Klient: Mesto Nitra 

 

Sihoť – kúpalisko v parku. Ako navrhnúť celoročné kúpalisko v parku tak, aby sa stalo jeho prirodzenou súčasťou? Je monofunkcia kúpaliska odpoveďou na súčasný životný štýl? Bude vedieť areál reagovať na zmeny? Kúpalisko v parku - chceme aby park zrástol s kúpaliskom, preto dom v strede ponecháva dostatok priestoru na plynulý prechod medzi parkom a kúpaliskom. Kolonáda ako prepajajúci prvok prechádzkový okruh. Priame napojenie cyklocesty a nábrežia rieky. Drevené móla nad zemou poskytujú potrebný tieň a útočisko pred slnkom. Kryté kúpalisko - vie mať kúpalisko viac priestorových vrstiev.Odmietame lapidárnu schému zázemia a jednopriestorovej bazénovej haly (priestorová monokultúra), navrhujeme mikrourbanizmus s bazénami – vytvára rozdielne priestorové vzťahy, násobí priehľady, vytvára zákutia a rôzne stupne intimity. Zelená lúka na streche - letný tábor/stanovanie, športoviská, nuda pláž? Skelet – univerzálny rámec, lacný flexibilný a konvenčný. Kolonáda – rozširuje plochy kaviarní v lete a poskytuje tieň, zjemňuje merítko domu

plusminusarchitects-Nitra_kupalisko_schemy
plusminusarchitects-Nitra_kupalisko_axo
plusminusarchitects-Nitra_kupalisko_1
plusminusarchitects-Nitra_kupalisko_9
plusminusarchitects-Nitra_kupalisko_8
plusminusarchitects-Nitra_kupalisko_3
plusminusarchitects-Nitra_kupalisko_7
plusminusarchitects-Nitra_kupalisko_10
plusminusarchitects-Nitra_kupalisko_6
plusminusarchitects-Nitra_kupalisko_11
plusminusarchitects-Nitra_kupalisko_12

Potrebujete pomôcť s vašim projektom?

Nasleduje:

KONTAKTY:

Maroš Fečík, 0905518478

fecik@plusminusarchitects.com

Filip Kandravý, 0948015480

kandravy@plusminusarchitects.com


DATA:

plusminusarchitects, s.r.o.

Grösslingová 41, 811 09 Bratislava

IČO: 36698636

IČDPH: SK2022275046


SOCIÁLKY:

instagram

facebook


© 1997-2024 plusminusarchitects